Lamblie

Lamblie są to pierwotniaki z grupy wiciowców, wywołujące jedną z najczęściej występujących wśród dzieci chorobę pasożytniczą jaką jest lamblioza.
Lamblioza jest inaczej nazywana „chorobą brudnych rąk”. Może dotknąć także osoby dorosłe.
Do zakażenia lambliami dochodzi w wyniku połknięcia cyst. Po przedostaniu się do organizmu lamblie przyczepiają się za pomocą specjalnych przyssawek i pasożytują na  komórkach nabłonkowych jelita czczego lub pęcherzyka żółciowego.

Lamblie przenoszone są poprzez kał. Pasożyt po wniknięciu do organizmu żywiciela kolonizuje środkowy odcinek przewodu pokarmowego (dwunastnicę i jelito czcze). A następnie przyczepia się do ścianki jelita i intensywnie mnoży. W świetle jelita następuje przeobrażenie w bardzo odporne na warunki środowiskowe cysty, które są wydalane z kałem. Cysty lamblii charakteryzują się dużą odpornością na czynniki środowiska zewnętrznego. W wodzie chlorowanej w temperaturze 18°C mogą  przeżyć do 3 miesięcy, w wodzie z rzeki lub jeziora do kilku miesięcy, w wilgotnym kale żyją około 3 tygodnie.

Zakażenie lambliami najczęściej przebiega bezobjawowo. Objawy ostrego zakażenia mogą pojawić się po upływie 1-3 tygodni. Objawy lambliozy są niejednoznaczne, zależą przede wszystkim od stanu i wydolności układu odpornościowego, wieku żywiciela, a także szczepu lamblii.